Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Anja Landes

Anja Landes er utdannet marinbiolog med mastergrad fra Universitetet i Kiel, Tyskland (2009). Hennes pågående PhD-prosjekt med tilknytning til Danmarks Tekniske Universitet, omhandler fødeopptak og vekst i blåskjell fra akvakultur i henhold til salinitet og planktonsammensetning.

Anjas jobberfaring er hovedsakelig knyttet til forskning på universiteter i Tyskland og Danmark. Gjennom arbeidet har hun også formidlet kunnskap gjennom internasjonal publisering og deltakelse på konferanser.

Anja har vært ansatt ved Møreforsking siden januar 2019 og er forsker i forskningsgruppen Bærekraftig hav og kyst. Hennes forskningsinteresse fokuserer spesielt på økologiske sammenhenger i kystnære områder, effekter av klimaendringer og utfordringene knyttet til bærekraftig akvakultur og dyrevelferd.