Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Marianne Doré Hansen

Marianne har doktorgrad i molekylær medisin fra NTNU i Trondheim, sivilingeniørgrad i Bioteknologi fra Universitetet i Tromsø og utdannet høgskoleingeniør i Kjemiteknikk fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Hun har lang erfaring med forskning og utvikling innen molekylær- og cellebiologi med preklinisk forskningserfaring fra NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim. I tillegg har hun prosjektledererfaring fra nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt. Hun har hatt lengre forskningsopphold ved Institut Pasteur i Paris, Frankrike.

Marianne har inngående kjennskap til de fleste celle- og molekylærbiologiske metodene. Hennes forskningsfokus har vært forståelsen av cellulære immunreaksjoner og sykdomsutvikling i humane sykdommer som leversykdom og inflammatoriske tarmsykdommer. Hun har studert de molekylære mekanismene i akkumulering av fettsyrer i leverceller (steatosis), en signifikant risikofaktor for utvikling av leverkreft. Videre har hun studert tarmens evne til sårtilheling og reetablering av barrierefunksjonen når den utsettes for miljøfaktorer og de påfølgende molekylære mekanismene som fører til overaktivt immunforsvar og patologisk betennelse.

Marianne er nå en del av forskningsgruppen Sjømatforedling innen pre-kliniske og kliniske studier, hvor hun deltar i prosjekter som fokuserer på helserelaterte effekter av marine produkter.

LinkedIn

Publikasjonsliste (CRISTIN)