Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Pierrick Stévant

Pierrick har doktorgrad i marin bioteknologi og matvitenskap med spesialisering innen prosessering og kvalitet av marine makroalger (tang og tare) som matingrediens, fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2019. Under doktorgradsarbeidet studerte han effekter av konserveringsmetoder (f.eks. tørking, fermentering, frysing) og andre prosesser på næringsinnhold, mattrygghet og sensorisk kvalitet av relevante makroalger til mat.
 
Etter mastergraden i marin biologi og akvakultur fra Universitetet i Montpellier, Frankrike, i 2008, jobbet han med yngelproduksjon av både kveite og torsk samt med tang- og taredyrking i Skottland, Norge og Brasil. Hans jobberfaring i privat sektor er tilknyttet forskning og utvikling.
 
Pierrick har vært ansatt i Møreforsking siden 2013 og tilhører forskningsgruppen Sjømatforedling. Han jobber hovedsakelig med prosjekter innenfor produksjon og foredling av tang og tare. Gjennom arbeidet har han formidlet kunnskap gjennom internasjonal publisering og deltakelse på konferanser.