Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Miroslava Atanassova

Miroslava har en doktorgrad i biokjemi og cellebiologi fra Universitetet i Nantes, Frankrike med fokus på strukturell og funksjonell karakterisering av en bioaktiv proteinholdig sekundær metabolitt, produsert av en probiotisk mikroorganisme. Hun har blitt tildelt UNESCO-L’OREAL-stipend “For unge kvinner i naturvitenskap” i 2001 for doktorgradsprosjektet. Hennes mastergrad i generell og anvendt mikrobiologi fra Universitetet i Sofia, Bulgaria har fokus på karakterisering av probiotika. 
 
I løpet av sin forskningskarriere har Miroslava jobbet med professor Christiaan Michiels ved Food and Microbial Technology Center på KULeuvens campus Arenberg, Belgia (2002-2004), i en 15-måneders postdoktorstilling knyttet til prosjektet GOA/03/10 “Biocatalysts for improved functional properties of foods”, og videre som forsker ved det bulgarske vitenskapsakademiet (i perioden 2004-2006) på et NATO RIG-prosjekt med tittelen “New thermostable enzymes from originally isolated thermophilic bacteria.” 
 
Fra 2006 til 2008 har hun fortsatt å jobbe med enzymkarakterisering og analyse av matens funksjonelle egenskaper, med forskjellige stammer av melkesyrebakterier (LAB). I perioden 2009-2011 har Miroslava spesialisert seg på bioteknologi i næringsmidler og ernæring som Isidro Parga Pondal Researcher ved ANFACO-CECOPESCA, Vigo, Spania, og deltatt i 5 forskjellige spanske og EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter i denne perioden. I 2012 ble hun utnevnt til ansvarlig for forskningsavdelingen for ernæring og helse ved ANFACO-CECOPESCA, hvor hennes ansvar inkluderte veiledning av bachelor, mastergrad, Erasmus-studenter, samt av forskerne og teknikerne i gruppen. Miroslava har deltatt i til sammen 9 nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter i perioden 2012-2017 og har ledet to av disse. I løpet av karrieren sin har hun formidlet kunnskap gjennom å skrive 36 vitenskapelige artikler / bokkapitler og deltatt på mer enn 35 internasjonale konferanser og workshops.  
 
Miroslava har vært ansatt i Møreforsking siden november 2017. I Møreforsking jobber hun hovedsakelig med studier av de funksjonelle egenskapene til nye marine ressurser og verdikjedeutvikling for disse. Hun leder det NORA-finansierte HOLOSUSTAIN-prosjektet ”Initiating a North Atlantic Network on Sustainable Holothurian Technology and Innovation” (2019-2022). Miroslava er arbeidspakkeleder for Møreforsking i det NFR-finansierte prosjektet KrillSOFT (IPNÆRINGSLIV19, ES652852) "Onboard smart manufacturing of Antarctic krill protein for targeted human application" (2019-2022), ledet av Rimfrost AS.

Publikasjonsliste (CRISTIN / ORCID)