Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Laura Latorre

Laura har en bachelorgrad i biokjemi fra Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mexico. Fra 2014 til 2017 tok hun en mastergrad ved Wageningen Universitet i Nederland, der hun spesialiserte seg innen matteknologi med fokus på funksjonelle matingredienser. Hennes masteroppgave hadde tittelen "The Foaming Properties of Whey Protein Particles". Hun har jobbet med kvalitet og matteknologi i ulike selskap, blant annet ved European Food Innovator Center, Cargill, i Belgia. Der hun hadde ansvaret for bruk av hydrokolloider i utviklingen av ulike drikkevarer. 

Laura er nå en del av forskningsgruppen Sjømatforedling, hvor hun deltar i prosjekter som fokuserer på de funksjonelle egenskapene til ulike proteinhydrolysat og deres anvendelse i utviklingen av nye matprodukter.