Røde buker på klippfisk

Røde buker på klippfisk

Et av produktene klippfiskbedriften Jacob Bjørge AS produserer er klippfisk der sorthinnen er fjernet. Spesielt markedet i Italia stiller høye krav til hvithet på dette produktet og derfor kan kun råstoff at beste kvalitet benyttes. I de fleste tilfeller er råstoffet fisk som er fanget med line. Likevel opplever bedriften at varierende andeler av linefangster, som ellers ser godt bløgget ut, har røde buker av ulik intensitet. Dette gir kvalitetsreduksjon på det italienske markedet med dertil prisreduksjon på klippfisken.
 
Målsetningen i prosjektet er todelt. I første del skal informasjon om røde buker på torskeråstoff innhentes, der en prøver å komme nærmere en forklaring på hvorfor kvalitetsfeilen oppstår. I andre del av prosjektet skal det undersøkes om tiltak i produksjonen kan bidra til å redusere problemet med røde buker. I den forbindelse vil mellom annet forsøk med ulike lakebad i kombinasjon med vacuum-teknologi uttestes på råstoff før videre salting og tørking til klippfisk.
 
Prosjektet er finansiert av VRI – Møre og Romsdal og FoU-aktiviteten i prosjektet skal utføres av Møreforsking Marin og Høyskolen i Ålesund.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54555
|

Prosjektansvarlig:

Ingebrigt Bjørkevoll
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Røde buker på klippfisk

Oppdragsgiver:

VRI – Møre og Romsdal

Samarbeidspartnere:

Jacob Bjørge AS, Prosess Industri AS

Prosjektdeltakere:

Ann Helen Hellevik, Per Magne Walde