Restråstoff fra NVG-sild til konsum. Fokus på buklist og filetavskjær

Restråstoff fra NVG-sild til konsum. Fokus på buklist og filetavskjær

Norsk pelagisk industri har behov for å øke sine driftsmarginer. Restavskjæret fra filetproduksjon utgjør et stort volum. Om råstoffet behandles riktig kan ferskt og fryst avskjær ha et større produkt- og verdipotensial enn næringen i dag greier å utnytte.  Prosjektets hovedmål er å oppnå lønnsom utnyttelse av buklist og «bits and pieces» fra NVG sild til konsum.  
 
Gjennom prosjektet skal en gjennomføre kvalitetsvurdering av råstoffet, kartlegge aktuelle produktvarianter og markedsmuligheter i  Øst-Europa og asiatiske markeder.
 
Prosjektet er et samarbeid mellom bedriftene Fosnavaag Seafood, Grøntvedt Pelagic, Nergård, Innovasjon Norge og Møreforsking. Margareth Kjerstad ved Møreforsking Marin er prosjektleder.
 
Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54669
|

Prosjektansvarlig:

Margareth Kjerstad
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Restråstoff fra NVG-sild til konsum. Fokus på buklist og filetavskjær

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Samarbeidspartnere:

Fosnavaag Seafood, Grøntvedt Pelagic, Nergård og Innovasjon Norge

Prosjektdeltakere:

Bjørn Tore Nystrand, Grete Hansen Aas, Wenche Emblem Larssen, Aleksandra Buczkowska