Klippfisk produsert av lineråstoff

Klippfisk produsert av lineråstoff

I en verden hvor de ville fiskebestandene enten er fullt beskattet eller overbeskattet må vi evne og øke verdien på fisken vi eksporterer dersom vi skal øke verdiskapningen fra marint fiske. Råstoff av varierende kvalitet, på grunn av ikke-optimalisert fangstbehandling og ikke- optimalisert behandling av råstoffet under produksjonsprosessen, er en utfordring for norsk fiskeindustri.
 
Målsetningen med prosjektet er å se nærmere på hvilke faktorer i fangstleddet som påvirker kvaliteten på autoline-fanget fisk videreforedlet til klippfisk, for på denne måten å kunne forbedre kvaliteten på råstoff fra autoline-flåten.
 
Prosjektet er finansiert av Bacalao Forum gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. FoU-deltakere i prosjektet er Møreforsking Marin og Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø (prosjektleder).

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54547
|

Prosjektansvarlig:

Ingebrigt Bjørkevoll
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Klippfisk produsert av lineråstoff

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Bacalao-Forum

Samarbeidspartnere:

Norges Fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø

Prosjektdeltakere:

Ann Helen Hellevik