Kompetanseprogram levende reker

Kompetanseprogram levende reker

Møreforsking Marin har hatt en satsning innen levende skalldyr siden 1995. Fokuset har i hovedsak vært rettet mot taskekrabbe, men de siste årene har man hatt fokus på andre arter innen tifotkrepsene, som kreps og reker.
 
Levende reker er et interessant tema og målet med dette prosjektet er å øke instituttets og det regionale og nasjonale næringslivets kunnskap vedrørende dette. Prosjektet skal bygge nettverk og se på de flaskehalsene et slikt råstoff vil støte på fra felt til marked. 
 
Prosjektet er finansiert gjennom Møre og Romsdal Fylke sitt regionale utviklingsprogram.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54509
|

Prosjektansvarlig:

Wenche Emblem Larssen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kompetanseprogram levende reker

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Prosjektdeltakere:

Marianne Lindhjem Staurset, Margareth Kjerstad