Nytt agn og egnesystem for krabbenæringen

Nytt agn og egnesystem for krabbenæringen

Høye agn- og driftskostnader kombinert med lave krabbepriser har gjort lønnsomheten i fisket etter krabbe dårlig. For å øke verdiskapningen skal Refa Frøystad Gruppen i samarbeid med Viking Creative, Møreforsking og et utvalg krabbefiskere, utvikle et industrielt agn, basert på restråstoff fra fiskerinæringen.
 
Agnet skal være konkurransedyktig med tradisjonelt agn mht fiskeeffektivitet og egnepris, og skal tilpasses et nyutviklet egnesystem som skal kunne effektivisere fiskeriet ytterligere.
 
Prosjektet er finansiert med brukerinnvirkning gjennom Norsk Forskningsråd.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54495
|

Prosjektansvarlig:

Wenche Emblem Larssen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Nytt agn og egnesystem for krabbenæringen

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd

Samarbeidspartnere:

REFA AS, Viking Creativ, Havforskningsinstituttet

Prosjektdeltakere:

, Grete Hansen Aas