Rødmidd i klippfisk

Rødmidd i klippfisk

Overordna målsetting med prosjektet er å oppnå kunnskap om vekst, vekstforhold og overleving av rødmidd ved dagens produksjon av salt- og klippfisk. Det er ei målsetting å finne dei produksjonsparametrane som har størst innverknad på vekst av rødmidd, samt å vurdere moglegheitane for ein hurtigmetode for å detektere og kvantifisere rødmiddbakteriar.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54596
|

Prosjektansvarlig:

Kristine Kvangarsnes
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Rødmidd i klippfisk

Oppdragsgiver:

Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) og Møre og Romsdal fylkeskommune

Samarbeidspartnere:

GC Rieber

Prosjektdeltakere:

Ann Helen Hellevik, Ola Ween, Trygg Barnung, Turid Standal Fylling