Med sans for kvalitet

Med sans for kvalitet

Møre og Romsdal er det fylket som har størst eksport av sjømat. Råstoff utgjør det største eksportvolumet i tillegg til tradisjonelt saltet og tørket fisk. Økt fokus på produktutvikling kan bidra til at sjømatnæringen oppnår en merverdi i markedet. Blant annet er hurtigmatmåltider en voksende trend. Sjømatnæringen, med sunne råvarer fra havet, har et stort uutnyttet potensial i dette markedet.
 
Møreforsking Marin har de siste årene jobbet systematisk for å øke kompetansen innen kvalitetsbedømmelse og holdbarhet på ulike typer råstoff. Vurderingene er gjennomført ved bruk av sensorisk analyse (vurdering ved bruk av smak, lukt og utseende) i kombinasjon med kjemisk karakterisering og markedstesting.
 
Målsetningen i prosjektet er økt kompetanse innenfor sensorisk analyse og markedsforskning relatert til produktutvikling og smakspreferanser på ferdigvarer. Dette vil være et viktig virkemiddel for å gjennomføre verdikjedeprosjekter for sjømatnæringen på Nordvestlandet.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54654
|

Prosjektansvarlig:

Wenche Emblem Larssen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Med sans for kvalitet

Oppdragsgiver:

Forskingsfond fra Møreforsking AS

Prosjektdeltakere:

Grete Hansen Aas, Bjørn Tore Nystrand