Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Marine bedrifter stadig mer innovative

Marine bedrifter stadig mer innovative

Innovasjon for å frembringe nye og bedre produkter og tjenester preger hverdagen til stadig flere bedrifter. Den marine delen av næringslivet er intet unntak. Innovasjon basert på forskning skjer innenfor hele verdikjeden, i fiske- og fangstleddet, i den mangfoldige foredlingsindustrien og i forbindelse med at produktene skal presenteres sluttbruker.

 
I Møreforsking Marin merkes en økende tendens til at bedriftene tar i bruk forskningskompetanse i sitt innovasjons- utviklingsarbeid. Vi har for tiden rundt 70 pågående bedriftsprosjekter i marin næring, sier avdelingsleder Øyvind Herse. Vi har nær doblet bemanning på tre år fortsetter han. Avdelingen flytter snart inn i større og moderne lokaler i Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund. Tre personer vil ha kontor i Kristiansund. Samtidig investeres det i nye laboratorier for å kunne utføre avanserte analyser og testing av marint råstoff.
 
Agnes Gundersen er forskningsleder i Møreforsking Marin. - Et av våre viktigste fortrinn som marin forskningsinstitusjon er vår næringsrettede forskningskompetanse, forteller hun. Vi er lokalisert midt i smørøyet, bare en spasertur unna flere av våre kunder.  Nært kjennskap til næringen i kombinasjon med relevant FoU-kompetanse er helt avgjørende for å kunne levere forskning som er nyttig.
 
Selv i den tradisjonsrike klippfiskindustrien der produktet har en 300 års historie, foregår det kontinuerlig innovasjon. For eksempel er Møreforsking nå engasjert for å teste ut fosfat som prosesshjelpemiddel ved produksjon av saltfisk. Arbeidet utføres i samarbeid med Nofima og spanske Anfaco. Resirkulering av salt som brukes i klippfiskindustrien er et annet prosjekt der tre bedrifter har deltatt. Her viser resultatene at der er potensial for å oppnå økonomiske besparelser og miljøgevinster ved å resirkulere saltet.
 
Går vi til en annen sjømatprodusent, trøndelagsbedriften Seashell, har systematiske kvalitetsanalyser i fangst, lagring og transport av kamskjell, hjulpet med forbedringer i produksjonen av et produkt som det stilles svært høye kvalitetskrav til. Blant annet har håndplukkingen av kamskjell vist seg overlegen bunntrål for å bevare skjellenes kvalitet.
 
Marin bioteknologi er et annet fagfelt med stort forskningsfokus også hos næringsaktørene selv. Omega 3 produsentene tilhører denne kategorien bedrifter som utvikler produkter med basis i marine organismer. En av bedriftene, Berg Lipid Tech fra Ålesund, starter i disse dager opp et forskningsprosjekt sammen med Møreforsking. Her leter en etter enzymer som kan effektivisere produksjonen av omega 3 konsentrat. Dette er et av flere forskningsprosjekter som delfinansieres av det regionale forskingsfondet i Midt-Norge.