Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Workshop on sensory evaluation of olive oil and marine omega-3 oils

Workshop on sensory evaluation of olive oil and marine omega-3 oils

4 september 2012 kommer professor Erminio Monteleone fra universitetet i Firenze til Ålesund og Møreforsking for å holde foredrag om sensorisk vurdering av olivenoljer. Foredraget er i forbindelse med en workshop tilknyttet prosjektet “Sensorisk kvalitet på marine omega-3 oljer”. Monteleone vil gi en innføring i sensorisk testing av olivenolje og samtidig bistå med sin kompetanse i forhold til sensorisk testing av marine oljer.
 
For mer informasjon ta kontakt med Wenche  Emblem Larssen.