Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Marin med i forskningsprosjekt på nye smittebærere for P...

Møreforsking Marin med i forskningsprosjekt på nye smittebærere for PD, ILA og IPN

08. september var det oppstartsmøte i Ålesund for det treårige NFR-forskningsprosjektet: ”Exploring the role of biofilm and protein-foam to reduce the spread of fish pathogens in the aquaculture industry”. Prosjektet har som mål å avklare om biofilm og proteinskum kan ha en betydning som smittebærere i akvakulturnæringen.

 
Prosjektgruppa består av fra venstre: Magnus Devold (PatoGen), Bjørn Rino Jacobsen (Bømlo Brønnbåtservice), Olav Breck (Marine Harvest), Per Helge Bergtun (Marine Harvest), Audny Hellebø (Møreforsking), Agnes Gundersen (Møreforsking) og Vidar Aspehaug (PatoGen). Knut Sjåstad (Høgskolen i Ålesund) og Arve Heistad (Uuniversitetet for miljø- og biovitenskap) var ikke tilstede.
 
Bakgrunnen for prosjektet var at innledende studier utført av de industrielle partnerne indikerte at biofilm og proteinskum kan fungere som passive smittespredere i oppdrettsnæringen. FoU-miljøet ved Møreforsking Marin og Høgskolen i Ålesund har arbeidet med tematikken biofilm siden 2002 og ble invitert til et samarbeid.
 
Biofilm kan kort defineres som et lag av bakterier og alger som raskt dekker våte overflater.  Proteinskum er skummet som dannes når fisk håndteres og stresses i et lukket miljø.
 
Prosjektet vil ha et anvendt og løsningsorientert fokus, og skal innledningsvis avklare hvilke agens som kan overleve i biofilm eller proteinskum, og eventuelt hvor lenge disse utgjør en smitterisiko. Det vil også bli arbeidet for å avklare om dagens rutiner er gode nok for å ta hånd om eventuell smitte i disse mediene, og komme med forslag til forbedringer dersom det er aktuelt.
 
Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd, Havbruksprogrammet (prosjektnr. 200498 /S40).
 
Se også nylige pressemeldinger på kyst.no og intrafish.no