Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Seminar og intervju om isgalt på Grønland

Seminar og intervju om isgalt på Grønland

Prosjektet "Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolæst) i Grønland" undersøker muligheten for å få komersiell utnyttelse for isgalt i Uummannaq-området på Grønland.

 
 
Prosjektet ”Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolæst) i Grønland” undersøker muligheten for å få kommersiell utnyttelse for isgalt i Uummannaq-området på Grønland. Målet er å optimalisere og øke lønnsomheten i kommersielt fiske gjennom utvikling av fiske/foredling av isgalt som er bifangst i blåkveitefisket. En har gjennomført en spørreundersøkelse blant fiskerne på Grønland for å kartlegge omfanget av denne bifangsten. Spørreundersøkelsen ble fulgt opp med intervju av fiskere og fiskemottak i Uummannaq i oktober. I tillegg ble det holdt et seminar der Møreforsking ved prosjektleder Kari Lisbeth Fjørtoft presenterte resultatene fra undersøkelsen og muligheter for omsetning av isgalt. Det ble også holdt et seminar i Nuuk der Møreforsking presenterte de samme resultatene (Prosjektleder Kari Lisbeth Fjørtoft), samt om biologien til isgalt (Forskningsleder Agnes C. Gundersen). Grønlands Naturinstitutt presenterte fangstdata om isgalt (Seniorforsker Jesper Boje).
 
 
Fra venstre; Niels Boassen (KNAPK), Kari Lisbeth Fjørtoft (Møreforsking Marin), Aksel Blüthman (KNAPK), Agnes Gundersen (Møreforsking Marin) og Jesper Boje (Grønlands Naturinstitutt).
    Seminaret i Nuuk.
 
Prosjektet er i samarbeid mellom Møreforsking, KNAPK (Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu – Sammenslutningen av Fiskere og Fangere i Grønland) og Grønlands Naturinstitutt. Prosjektet er finansiert av NORA (Nordisk Atlantsamarbejde), Grønlands hjemmestyre og Norges Forskningsråd.
 
Seminaret ble presentert på Grønlands Naturinstitutts hjemmeside.
 
  
 
Kontaktperson: Kari Lisbeth Fjørtoft