Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Workshop Levende Sjømat

Workshop Levende Sjømat

På oppdrag av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond har Møreforsking og Nofima et prosjekt hvor målet er å oppsummere kunnskapsstatus og kartlegge behovet for forskning og utvikling innenfor næringen «levende sjømat». Nylig ble det avholdt en workshop hvor resultatene fra denne undersøkelsen ble presentert til fiskere, bedrifter og næringsorganisasjoner.

 
"Levende sjømat" er en relativt ny men voksende næring i Norge. For å sikre god kvalitet er det viktig at men behandler produktet riktig under fangst, mellomlagring og transport. For å identifisere utfordringer og videre behov for forsking og utvikling har Møreforsking og Nofima oppsummert kjent informasjon, samt  intervjuet næringsaktører (fiskere og bedrifter) som jobber med levende sjømat. Fokus har vært på artene sjøkreps, hummer, kongekrabbe, taskekrabbe, kamskjell, kråkeboller og levende fisk. 
 
Resultatene av kartleggingen ble oppsummert og videre diskutert under en «lunsj-til-lunsj» workshop holdt ved Thon Hotell Arena i Lillestrøm 5. og 6. februar 2014. Presentasjoner av de ulike artene som ble holdt som introduksjon til diskusjon er tilgjengelig under. Resultatene fra arbeidet i prosjektet samt viktige elementer som kom fram under workshopen vil bli sammenfattet i en rapport til FHF som vi gi prioriteringer for hvor forskningsinnsatsen bør rettes i tiden fremover.
 
Presentasjoner og introduksjon til diskusjon:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson: Snorre Bakke