Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Skal smake seg frem til kvalitet

Skal smake seg frem til kvalitet

Industri for marine oljer har godt fotfeste i Møre og Romsdal og omega-3 bedriftene BASF, Berg Lipidtech AS, Denomega Pure Health, Epax Norway AS, GC Rieber Oils AS og Pharma Marine AS har gått sammen for å utvikle et metodesett for sensorisk vurdering av marine oljer. Møreforsking er prosjektleder og skal sammen med Nofima bistå bedriftene i arbeidet. Prosjektet går over to år og er finansiert av Møre og Romsdal fylke. 

 

 
Innen den marine omega-3 næringen finnes det per i dag ingen felles sensorisk kvalitetsstandard, men næringen har en rekke kjemiske krav til dokumentasjon av sine produkter. I det siste er det registrert økt fokus og etterspørsel etter dokumentasjon av sensorisk kvalitet fra markedet. Selv om de fleste av bedriftene har sensorisk kvalitetskontroll allerede, ønsker de sammen å styrke kompetansen på feltet.
 
Hovedmålet i prosjektet er å øke den sensoriske kompetansen på marine omega-3 oljer og å få på plass gode verktøy til å gjennomføre sensoriske analyser som en del av kvalitetskontrollen og produktutviklingen.
 
I tillegg til generelle kurs vil en utvikle et felles metodesett som tar for seg hele prosessen med sensorisk testing, fra hvordan en velger sensoriske dommere, tilbereder prøver, velger analysemetode til resultatbearbeiding. Marine oljer omfatter et bredt spekter av oljer produsert på ulike arter, ved bruk av noe ulik produksjonsmetodikk og med ulike valg av antioksidanter. Prosjektet skal utvikle et metodesett som er robust nok til å kunne favne de fleste produktene. 
 
Innen planteoljer finnes det per i dag en rekke standarder både for kjemisk og sensorisk bedømmelse. For olivenolje er det utviklet aromahjul der en har god beskrivelse av mulige positive og negative bismaker og -lukter på produktet. Aromahjulet er kommersielt tilgjengelig på lik linje som aromahjul tilpasset vinsmaking og er et nyttig verktøy for det sensoriske panelet under kvalitetsbedømmelsen. I Europa er Eminio Monteleone fra Italia ledende i sensorisk beskrivelse av olivenolje og metodene som benyttes i beskrivelse av olivenolje kan selvsagt også benyttes på marine oljer. Prosjektet har innledet et samarbeid med Monteleone, og vil dra nytte av prosessene som er gjennomgått innen planteoljer.
 
Resultatene i dette prosjektet kan legge grunnlag for utvikling av en varemerkestandard som kombinerer de kjemiske og de sensoriske kravene som bør stilles til en marin olje. En varemerkestandard kan være med på å lette markedsføring av marine oljer levert av omega-3 næringen i Møre og Romsdal.
 
 
Kontaktperson: Wenche Emblem Larssen