Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Marin Samhandlingsarena - ”Hva venter rundt neste sving? Muligheter o...

Marin Samhandlingsarena - ”Hva venter rundt neste sving? Muligheter og utfordringer”

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena, den 16. mars 2011 klokka 17.30-21.00, i Ålesund.
 
Samlingen i vår har tema ”Hva venter rundt neste sving? Muligheter og utfordringer”.
 
Påmelding på mail til marianne@mfaa.no snarest.
 
Ved spørsmål ta kontakt på telefon 70 11 16 13 (Marianne) eller 70 11 16 05 (Kari).
 
 
 
Vennlig hilsen
Arrangementskomiteen