Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Når smak er viktig

Når smak er viktig

Daglig benytter vi sansene våre når vi spiser og drikker. Smak, lukt og utseende har minst like stor betydning som det faktiske næringsinnholdet når vi gjør våre produktvalg. Sensorisk analyse er bruk av sansene, satt i system. Møreforsking Marin og Høgskolen i Ålesund skal gjennom et samarbeidsprosjekt se på muligheten for økt verdiskapningen i den regionale marine næringen, ved å tilby kompetanse innen sensorisk analyse. Dette kan være med på å øke produktkvaliteten og bedre produktutviklingsprosessene i bedriftene.

 
Forbrukertest i regi av Møreforsking høsten 2007
 
Møre og Romsdal er landets største eksportør av sjømatprodukter. Denne matbaserte industrien har mange felles utfordringer for å møte forbrukernes ønsker og behov til foredlet mat. Et viktig virkemiddel i dette arbeidet er bruk av sensorisk analyse. Med sensorisk analyse menes menneskers beskrivelse av produktenes utseende, lukt, smak og tekstur. Sensorisk analyse benyttes i forbindelse med produktutvikling og ved kvalitetskontroll av råstoff og ferdige produkter. For eksempel kan sensoriske analyser brukes for å støtte opp under kjemiske analyser og være et virkemiddel for utvikling av resepter til bestemte produkter.
 
Utdannede og fast etablerte sensoriske panel er en forutsetning for å kunne gjennomføre gode sensoriske vurderinger. Innenfor sektoren er det pr. i dag ingen uavhengige panel, som ivaretar denne type oppgaver. Noen bedrifter har nedsatt egne sensoriske panel, men det vil være av stor verdi for regionen å etablere et uavhengig panel knyttet opp mot de regionale FoU-instituttene.
 
Møreforsking og Høgskolen i Ålesund har pr. i dag personell med faglig bakgrunn for gjennomføring av sensoriske analyser. Miljøene ønsker og spisse denne kompetansen inn mot den marine næringsmiddelindustrien og sammen være en aktør og pådriver for etableringen av et uavhengig sensorisk ”senter” i regionen.
For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Wenche Emblem Larssen eller Ann Helen Hellevik.