Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Tar doktorgrad i industrialisering av den marine verdikjeden

marcus stipendiat fisk 4 null.jpg

Tar doktorgrad i industrialisering av den marine verdikjeden

Vi har nå funnet rett kandidat til stipendiatstillingen til det ambisiøse og tverrfaglige forskningsprosjektet FISK 4.0. Vi ønsker forsker Marcus Hoff Hansen velkommen og gleder oss til hans bidrag til å ta norsk fiskeindustri et viktig steg inn i i fremtiden.

Marcus har en bachelorgrad i matteknologi og master i matvitenskap fra NTNU. I det siste har han forsket på ikke-destruktive metoder for kvalitetskontroll av rå og mildt prosessert laks, gjennom masteroppgave og som forsker ved NTNU. Han skal nå fordype seg i skjæringspunktet mellom marinbiologi og teknologi.

- Jeg synes forskning er kjempeinteressant og en stipendiatstilling er derfor et gunstig videre faglig steg nå. Stipendiatstillingen hos Møreforsking er midt i blinken for mitt fagfelt og mine interesser.  Jeg gleder meg!

Marcus skal jobbe med sensorteknologi og produktkvalitet om bord på fremtidens fiskefartøy. Han vil ta med seg kompetanse og erfaringer fra NTNU inn i arbeidet, sammen med interessen for ny teknologi:

- Å se om vi kan utvikle ikke-destruktive metoder kombinert med kunstigintelligens for å måle kvaliteten av fisk er en av tingene han vil se nærmere på sammen med de andre forskerne og næringsaktørene i prosjektet.

FISK 4.0 har som mål å utvikle kunnskap og bygge forskningskapasitet for verdiskapning og omstilling i marin og maritim sektor i Møre og Romsdal. Prosjektet tar utgangspunkt i havfiskeflåten hvor det finnes nasjonale- og internasjonale forventninger til vekst og bærekraft. Dette fordrer ny kunnskap innen utvikling av nye automatiserte systemer for håndtering av store mengder råstoff, samtidig som man opprettholder høy kvalitet.

- Vi er svært fornøyd med å ha fått Marcus med på laget, sier forskningsleder Wenche Emblem Larssen.

Marcus startet opp sitt arbeid denne uka.
Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd

Fisk 4.0 illustrasjon