Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Sjøkrepsfiske i Møre og Romsdal

Sjøkrepsfiske i Møre og Romsdal

I et nylig ferdigstilt prosjekt har Møreforsking sett på teinefisket etter sjøkreps i Møre og Romsdal. Et overordnet mål i prosjektet har vært å peke på nye inntektsmuligheter for kystflåten og dermed bidra til næringsutvikling i regionen.

 
 
Levende sjømat er et av Møreforsking sine satsningsområder hvor instituttet har opparbeidet
seg et nasjonalt og internasjonalt nettverk. En av artene man har fokusert på er sjøkreps. Levende sjøkreps er godt betalt i markedet, men krever kunnskap og omtanke i hele verdikjeden for å lykkes. 
 
I et prosjekt finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune har man bl.a. sett på historiske fangster av sjøkreps fra teine (og trålfiske) i regionen. Videre har man sett på gode rutiner ved behandling av sjøkreps både ombord og under mellomlagring før videre forsendelse til markedet. Innledende markedsundersøkelser (markedscan) for levende sjøkreps har også blitt gjennomført for Russland, Frankrike, Spania, Japan og Korea.
 
Rapporten kan lastes ned her.