Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

”Pelagisk bunntrål” – utvikling av en ny fiskemetode i Norge

skisse pelagisk trål m dører.jpg

”Pelagisk bunntrål” – utvikling av en ny fiskemetode i Norge

Roaldnes AS ønsker å ta i bruk ”pelagisk bunntrål” i fisket etter arter som tradisjonelt har blitt tatt med bunntrål. Pelagisk bunntrål er en tilpasset bunntrål som blir dratt med pelagiske tråldører. For å optimalt kunne operere en trål nær eller på bunnen med pelagiske tråldører, kreves det automatisk styring av disse. Scantrol AS utvikler nå styringssystemer til vinsj og pitch for å holde dørene i ønsket høyde over bunnen. Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond har innvilget støtte til gjennomføringen av dette prosjektet.

 
Roaldnes AS ønsker å ta i bruk ”pelagisk bunntrål” i fisket etter arter som tradisjonelt har blitt tatt med bunntrål. Pelagisk bunntrål er en tilpasset bunntrål som blir dratt med pelagiske tråldører. Den siste tida har det vært prøvd ut pelagiske tråldører på tradisjonelle bunntråler. Dette har gitt gode resultat med økt fangst og reduserte drivstoffkostnader. Ikke alle tilpasninger er forsøkt enda, som trålstyring og nye tråler, og Tråleren M/S Nordstar antyder en samlet besparelse på 30 % når alle virkemiddel er tatt i bruk. Det skal designes egne bunntråler som skal brukes sammen med pelagiske tråldører i fisket etter sei, hyse og torsk.
 
Den markante prisøkningen som var på drivstoff inntil slutten av 2008, viste at fiskerinæringen blir sårbar med høye driftskostnader. Dette vridde fokuset fra å ha optimal fangst pr dag, til optimal fangst mot drivstofforbruk. Spesielt fisket på lavprisarter som sei viste seg å være sårbar. Strukturendringene i næringen har i tillegg redusert antallet fiskefartøy, og det sammen med drivstoffkostnader gjorde at det stod igjen store kvantum av sei. For 2007 stod det igjen kvoter på 50 000 tonn i Nordsjøen og områdene nord om 62° N. Dette tilsvarer verdier for over 250 mill kr. Redusert innsats gikk også utover andre arter som hyse, men i et mindre omfang. Prisene på drivstoff har i dag falt, som har gitt bedre marginer til fiskerne. Drivstoffkostnadene forventes derimot å øke, og det er derfor viktig å oppdrettholde fokuset på tiltak som optimaliserer fangsten mot drivstofforbruket.
 
Med tradisjonell bunntrål slepes tråldørene langs bunnen, som både gir høy motstand og en påvirkning på bunnen. Trålen må også presses ned mot bunnen med vekter, samtidig som åpningen må løftes med trålkuler. Tanken nå er at man skal eliminere den doble bruken av energikrefter samt friksjonskrefter på bunnen. Ved å holde trålposen åpen med tråldørene, elimineres behovet for trålkuler som gir en vektreduksjon og redusert vannmotstand i sjøen. Et balansert løft av trålåpningen ved hjelp av tråldørene reduserer også behovet for vekt på trålen for å holde den nede, og gir også vektreduksjon og redusert vannmotstand. Hvordan systemet er tenkt er vist i skissen. Pelagiske dører gir en større spredekraft pr areal enn bunntråldører. Dette gjør at arealet på dørene kan reduseres med 30-40 %, som gir en 10 % reduksjon på tauemotstand. (Roaldnes AS egne tall, forsøk på K. Arctander).
                                     
Miljøpåvirkningene på bunnen vil også reduseres ved bruk av pelagiske dører og trål. Dørene vil ikke lenger være i kontakt med bunnen, og trykket fra trålen vil også bli redusert siden den vil bli mye lettere enn det tradisjonelle bunntråler er pr i dag. Enkelte markeder er blitt svært bevisst på hvordan fisken er blitt fanget. Disse markedene er blitt kritiske til tradisjonell bunntrål, og pelagisk bunntrål vil være et salgsargument i disse markedene.
 
For å optimalt kunne operere en trål nær eller på bunnen med pelagiske tråldører, kreves det automatisk styring av disse. Scantrol AS utvikler nå styringssystemer til vinsj og pitch for å holde dørene i ønsket høyde over bunnen. Dette er nødvendig for å oppnå at trålen får en jevn gange over bunnen, og samtidig unngå at dørene krasjer med bunnen eller at de flyr opp slik at nota letter av botn. Styringssystem vil også redusere behovet for kabelsonde.
 
Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfond har innvilget støtte til gjennomføringen av prosjektet. I tillegg stiller bedriftene med egeninnsats og materiell. Selskapene som er med i prosjektet er:
 
Roaldsnes AS, prosjektleder
Scantrol AS
Vonin p/f
Scanmar AS
Møreforsking er ansvarlig FoU koordinator for prosjektet
 
 
Ønsker du ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med Jan Erik Dyb på 70161102 eller janerik(a)mfaa.no
*) Skissen av “pelagisk bunntrål” er baserer seg på et bilde fra Thyboron Skibssmedie A/S.