Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kan norsk breiflabblever bli delikatesse i Japan?

Breiflabb 01.jpg

Kan norsk breiflabblever bli delikatesse i Japan?

Det er et av spørsmålene en ser på i prosjektet «Bedre utnyttelse av breiflabb».

Ankimo (breiflabblever) – Japansk delikatesse
 
Korrekt fangstbehandling er viktig ut fra et kvalitetsaspekt for å sikre og øke lønnsomheten for fiskere, mottaksanlegg og eksportører. Tap av kvalitet kan ikke rettes opp igjen, og dårlig kvalitet kan føre til reklamasjoner og redusert lønnsomhet. Det er derfor viktig å håndtere fisk korrekt gjennom hele fangst- og produksjonsprosessen. Restråstoff fra breiflabb har potensial til å bli utnyttet i større grad og kan skape verdier i tillegg til fiskekjøttet. Gjennom et prosjekt finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har hovedmålet vært å se på hvordan man kan øke kvaliteten og verdien på breiflabb som blir omsatt samt øke utnyttelse av restråstoff. En rapport og faktaark fra prosjektet er nå utarbeidet og kan lastes ned fra linken under.