Bedre utnyttelse av breiflabb

Bedre utnyttelse av breiflabb

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Lovise Kvalsund Otterlei

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Rapportnr:

MA 15-07

Publikasjonstype:

Rapport

Nøkkelord:

Lophius piscatorius,  Breiflabb,  Fangstbehandling,  Kvalitet,  Marked 
Prosjektets hovedmål er å øke kvaliteten på breiflabb som blir omsatt, i tillegg til å utnytte restråstoff fra breiflabben. Dette skal føre til økt kvalitet og verdiskaping for breiflabb i alle ledd av verdikjeden. Prosjektet har kartlagt rutiner for fangstbehandling og pakking av breiflabb samt undersøkt utvikling av kvalitet, temperatur og vekt langs hele verdikjeden. En har også sett på markedskrav i viktige markeder for breiflabb, i tillegg til å kartlegge muligheter for omsetning av restråstoff; hode, kinn og lever.
 
Resultatene viser at det er ulike rutiner for fangstbehandling, og mottakene opplever at kvaliteten varierer mellom de ulike båtene. Rask nedkjøling er viktig, og det blir konstatert at bruk av is-slurry gir et raskere temperaturdropp enn ved bruk av flakis. Videre fastslås det at det at det er vanlig med vekttap på breiflabb, særlig ved transport mellom anleggene og markedene. I dette prosjektet hadde hel breiflabb som hadde ligget i is-slurry en vektreduksjon på ca. 8 %, mens breiflabb som hadde ligget i flakis gikk ned ca. 7 %. Breiflabbhalene hadde ca. 1 % vekttap.
 
Kvaliteten på breiflabben var generelt god både ved registrering under pakking på anleggene og ved ankomst på markedene. Avvik som ble registrert var klem- og slagskader som fører til bloduttredelser, noen kuttskader, skader på skinnet pga. bunnlus/marflo og noen få eksemplarer som var sjødøde. Det ble konstatert at restråstoff som hode, kinn og lever i noen grad blir utnyttet, og at det er potensiale for å utnytte dette i enda større grad. Stabil kvalitet og større kvantum er avgjørende både for å bygge og vedlikeholde markeder.