Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst og utnyttelse av pukkellaks

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst og utnyttelse av pukkellaks

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Rapportnr:

2317

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

33

Pukkellaks er en ressurs som forventes å øke betydelig i omfang i Norge fremover. Det er behov for raskt å finne løsninger på hvordan spredningen av pukkellaksen skal håndteres. Aktører langs hele den marine verdikjeden har vist stor interesse for økt ressursutnyttelse av pukkellaks. Kilenot i sitt ordinære format er ikke dimensjonert til fangst av pukkellaks og etterlater redskapsrelaterte og kvalitetsnedsettende skader på fisken. Optimal fangstbehandling og prosessering gir et produkt av høy kvalitet. Norsk pukkellaks er næringsrik og har et særskilt høyt proteinnivå sammenlignet med andre lakseprodukter på markedet. Samlet vurdering tilsier at pukkellaks har et stort verdiskapingspotensial i Norge, men det krever et godt samspill mellom alle relevante aktører for å etablere effektive og kvalitetssikre fangst- og prosesseringsmetoder. Dersom en lykkes vil fisket kunne etableres raskt og ressursen bli et viktig bidrag til økt verdiskapning i lokalsamfunn langs kysten.