Ressursundersøkelse av taskekrabben langs Norskekysten - Sluttrapport 2001 - 20...

Ressursundersøkelse av taskekrabben langs Norskekysten - Sluttrapport 2001 - 2003

Forfatter(e):

Astrid Woll, Gro I. van der Meeren, Inge Fossen, Stein Tveite

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeridirektoratet, region Trøndelag

Rapportnr:

Å0406
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

35

Nøkkelord:

Cancer pagurus,  Taskekrabbe,  Ressurs,  Teine,  Fangstdata,  Biologi  
Prosjektet ”Ressursundersøkelse av taskekrabbe” har som mål å etablere en rutinemessig datainnsarnling som vil legge grunnlag for fremtidige bestandsindekser. Slike indekser kan over tid avsløre svingninger i bestanden, størrelsessammensetning og kvalitet.
 
Datainnsamlingen er basert på at fiskere foretar en omfattende kontraktbasert registrering fra 4 forsøksteiner, 4 ganger i uka gjennom 10 av sesongens uker. Sesongen 2001 deltok 19 fiskere fra Midt-Norge. Ved videreføringen falt noen fiskere fra. Disse ble erstattet og i tillegg fikk man fiskere fra Rogaland og Vesterålen, til sammen 25 fiskere som registrerte sesongen 2002 og 2003. Rapporten beskriver fangstrater for landet krabbe og utkast.
 
Fangstsammensetning er beskrevet ved kjønns- og størrelsesfordeling. Gyte og klekketidspunkt er vurdert ut fra andel utrognkrabber i fangstene. Resultatene er sammenlignet i forhold til geografiske områder, år og sesong. Det er foretatt en vurdering av metoden som er benyttet og anbefalinger for en videreføring.