Vannkvalitetens betydning for taskekrabbe (Cancer pagurus). Ulike formål med me...

Vannkvalitetens betydning for taskekrabbe (Cancer pagurus). Ulike formål med mellomlagring av krabbe og vannkvalitetens betydning for planlegging og utforming av anlegg.

Forfatter(e):

Astrid Woll, Stig Tuene

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Pan Fish Sales AS

Rapportnr:

Å0019
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

24

Nøkkelord:

Cancer pagurus,  Krabbe,  Taskekrabbe,  Ammoniakk,  Kjøling ,  Levende lagring,  Oksygen,  Temperatur 
Rapporen beskriver taskekrabbens krav til vannkvalitet ut fra litteraturstudier og praktiske forsøk Møreforsking har vært involvert i. Det gis en vurdering av alternativer former for mellomlagring av krabbe. Metodikk for mellomlagring avhenger av til hvilket formål krabben skal brukes: 1) fôring for å oppnå bedre kvalitet; 2) vedlikeholdslagring, dvs, i påvente av salg; eller 3) kjøling i forkant av transport. Lagring i sjø er en rimeligere løsning enn lagring på land., men man har mindre mulighet for å styre temperaturen. Ved eksport av levende krabbe krever enkelte import- og eksportiand, f.eks. Canada, at krabben skal være lagret minimum 12 timer i sjøvann som er UV-behandlet. En slik forskrift krever at deler av mellomnlagringa skjer på land. For kjøling av krabben kreves også lagring på land. Fire mellomlagringsanlegg for kjøling er beskrevet.
 
Rapporten er en av tre i prosjektet:
“Fangst, mellomlagring og transport av levende taskekrabbe til de asiatiske markeder”.