Norsk fiske etter blåkveite ved Grønland

Norsk fiske etter blåkveite ved Grønland

Forfatter(e):

Agnes Christine Gundersen, , Kristine Kvangarsnes, Ole Thomas Albert

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd, Hav Kyst-programmet ved Christian Wexels Riser (ved prosjektets oppstart Nina Hedlund).

Rapportnr:

MA 13-20

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

34

Nøkkelord:

Greenland Halibut,  Reinhardtius hippoglossoides,  Blåkveite ,  Grønland,  Fiskeri,  Forvaltning 
Fra og med 2001 til og med 2013 har norske trål og linefartøyer registrert og innmeldt 50 392 lengderegistreringer av blåkveite fra Øst-Grønland og 66 502 registreringer fra Vest-Grønland, samt levert 1346 nedfryste individer til Møreforsking for biologisk opparbeiding.

Denne rapporten trekker opp linjene i det norske FoU arbeidet ved Grønland de siste tiårene, men fokuserer på prøvene innsamlet av norske fartøy som årlig inngår i forvaltningsarbeidet av blåkveite ved Grønland.