Lysstyrt kjønnsmodning hos oppdrettstorsk

Lysstyrt kjønnsmodning hos oppdrettstorsk

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Ode

Rapportnr:

2303
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-370-2

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

17

Nøkkelord:

Oppdrettstorsk 

Hovedmålet med LuxCod var å dokumentere effekten av kontinuerlig lysstyring i merd med oppdrettstorsk for å hindre tidlig kjønnsmodning før utslakting av anlegget. Gjennom 6 uttak på slutten av produksjonssyklusen inn mot den naturlige gytesesongen, ble det registrert ulike parameter som gonadeindeks (GSI), leverindeks (HSI), kjønnsmodningsstadium og rognkornstørrelse. På bakgrunn av den samlede vurderingen av de ulike parameterne konkluderes det med at lysstyringen har en god forsinkende effekt på utvikling av gonader og at en i stor grad kan hindre kjønnsmodning i den naturlige gytesesongen på fisk som har stått over 20 måneder i sjø, selv om utviklingen ikke stoppes fullstendig. Det ble registrert to gytende individer i forsøket, av totalt nærmere 600 analyserte fisk.