Ressursundersøkelse av taskekrabbe - Årsrapport for sesongen 2004

Ressursundersøkelse av taskekrabbe - Årsrapport for sesongen 2004

Forfatter(e):

Astrid Woll, Ann-L. Agnalt, Inge Fossen, Jan Sundet

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeridirektoratet, region Trøndelag

Rapportnr:

Å0508
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

26

Prosjektet Ressursundersøkelse av taskekrabbe har som mål å etablere en rutinemessig fangstdagbokføring som grunnlag for beregning av bestandsindekser samt vurdering av fangstmønster og størrelsessammensetning. Rapporten beskriver fangstutbytte, utkast, kjønnssammensetning og størrelsesfordeling for 4 regioner: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Helgeland, Vesterålen og Rogaland. Resultatene for sesongen 2004 sammenlignes med tilsvarende registreringer i perioden 2001 til 2003.