Taskekrabben (Cancer pagurus) - biologi, næring og forvaltning

Taskekrabben (Cancer pagurus) - biologi, næring og forvaltning

Forfatter(e):

Astrid Woll, Gro I. van der Meeren

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Utvalget for «Oppfølging av handlingsplanen for krabbenæringa»

Rapportnr:

Å9703

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

46

Nøkkelord:

Taskekrabbe,  Cancer pagurus,  Biologi ,  Forvaltning 
Rapporten omfatter en gjennomgang av eksisterende undersøkelser og resultat for taskekrabbe der stoffet er systematisert og presentert i forhold til biologi, næring og forvaltning. De biologiske forhold er vektlagt og norske forhold blir knyttet opp mot eksisterende kunnskap om krabben internasjonalt.
 
Innen grunnforskning av kystøkologisk karakter, er det mangel på kunnskap om krabbens betydning og hvilke naturlig regulerende faktorer som finnes for bestanden. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad krabbeyngelen er fleksibel i valg av område for bunnslåing og oppvekst. Dette bør undersøkes bl.a. i forhold til taretråling. I Norge er dessuten vekst, kjønnsmodning, fekunditet og gytefrekvens ukjent. Dette er nødvendig kunnskap for både bestands-beregninger og biologisk basert forvaltning.
 
Innen krabbenæringen bør det være plass for å se på intensive oppfôringstiltak, så markedet kan tilbys  krabbe av høy kvalitet, også i sesonger da den prises høyt, men er lite tilgjengelig.