Fiskerygger til koking av kraft – Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien.

Fiskerygger til koking av kraft – Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien.

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Ann Helen Hellevik

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Bacalao Forum

Rapportnr:

Å0416

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

9

Nøkkelord:

Saltfisk,  Fiskebein,  Fiskekraft,  Marked,  Norge 
I dette prosjektet har en intervjuet 15 grossister for å finne ut om det er marked i Norge for ryggbein (sei, brosme, lange og torsk) for bruk til koking av fiskekraft.
 
Flere grossister kjøper i dag fiskebein fra Danmark. Dette er fra flatfiskarter. Flere grossister selger også bein fra egen produksjon. Kriterier for kjøp av fiskebein og ønske om fremtidig kjøp ble kartlagt. Noen av grossistene ønsker prøver av fiskebein fra sei, brosme, lange og torsk. Det kan se ut til at markedet for fiskebein er begrenset. Markedet for ferdiglagede og reduserte fiskekrafter er på vei opp og kvaliteten på disse kraftene blir stadig bedre.