Muligheten for bruk av RSW i sjarkflåten med fokus på krabbefisket

Muligheten for bruk av RSW i sjarkflåten med fokus på krabbefisket

Forfatter(e):

Astrid Woll, Arne Jacobsen

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Norske Sjømatbedrifters Servicekontor, FHF, Krabbeutvalget, Kompetansemegling Trøndelag, SINTEF Teknologi og samfun

Rapportnr:

Å0604
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

23

Nøkkelord:

Kjølelagring ,  Skalldyr,  Levende lagring 
Rapporten beskriver potensial for å nytte RSW-anlegg til nedkjøling av fangsten om bord i deler av sjarkflåten, i første omgang med fokus på fartøy som driver fiske etter taskekrabbe. Undersøkelser, beregninger og møter med de to deltakende fiskerne i prosjektet avdekket at installeringen av et RSW-anlegg for en krabbebåt er teknisk gjennomførbar. RSW-anlegget vil redusere dødeligheten og krabben vil kunne lagres lenger om bord. Dette muliggjør høsting på felt lenger bort fra mottaksstasjonene enn i dag. Utfordringen med RSW-systemet er at prisen er relativt høy for et anlegg levert av norske kvalitetsleverandører. Alternative og billigere systemløsninger er identifisert. Kvaliteten av disse må eventuelt verifiseres før en kan ta det i bruk i større skala. Inntjeningen for fiskerne er diskutabel hvis systemet kun  an
benyttes mot krabbefisket. Krabbebåtene driver annet fiske utenom krabbesesongen. Flakis og sjøvann brukes til å kjøle fiskefangsten. Håndteringen av flakis er relativt tungvint og plasskrevende. Hvis et RSW-anlegg kan fjerne dette ekstra arbeidet, vil investering i et RSW anlegg være mer interessant. Erfaring fra tidligere forsøk viser at RSW systemer kan benyttes til kjøling av hvit fisk med godt resultat. RSW kan med fordel også brukes under fiske etter sjøkreps.