Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk - Sluttrapport

Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk - Sluttrapport

Forfatter(e):

Ann Helen Hellevik, Ingebrigt Bjørkevoll

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHF ved faggruppe klippfisk/saltfisk

Rapportnr:

MA 11-07
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

30

Prosjektet Resirkulering av salt i produksjon av salt- og klippfisk har omfattet en rekke forsøk der bruktsalt har vært benyttet i ulike produksjoner av saltfisk og klippfisk. Resultatene viser at det er mulig å resirkulere saltet dersom de nye Kvalitetsforskriftene for fisk og fiskevarer og spesielt §16-2 Kravet til salt, tillater dette. Visse hensyn bør likevel tas, blant annet at bruktsaltet oppbevares kjølig, at det dreneres for væske, at saltet har naturlig hvit farge, at det kun benyttes en gang og at saltfisk og klippfisk produsert med bruktsalt produseres og oppbevares kjølig. Risikoen for synlig vekst av rødmidd ser ut til å være liten, men dette må undersøkes i mer omfattende studier. Det viser seg også at det er mulig for bedriftene å gjøre økonomiske besparelser ved å resirkulere saltet.