Bruk av nanois ved islagring av torsk

Bruk av nanois ved islagring av torsk

Forfatter(e):

Ingebrigt Bjørkevoll, Trygg Barnung, Kristine Kvangarsnes, Ann Helen Hellevik, Turid Standal Fylling

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

VRI Møre og Romsdal

Rapportnr:

MA 14-17
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

27

Nøkkelord:

Gadus morhua,  Torsk ,  Nanois,  Flakis,  Holdbarhet,  Klippfisk,  Kvalitet 

Målsetningen med prosjektet har vært å få kartlagt effekten av nanois som kjølemedium ved å undersøke kvalitet og holdbarhet til torsk under islagring. Nanois er en underkjølt slush-is med meget små ispartikler laget av sjøvann. I forsøket ble islagring ombord i fiskebåt og ising av fisk i isoporesker undersøkt. Kjøling i nanois medførte raskere nedkjøling av råstoff enn kjøling med flakis, både i kontainere ombord og under ising i kasser. Nanoisens lave temperatur(ned mot -2,3 oC) gjorde at fisken ble stiv og kunne virke fryst, spesielt i buken. Kjøling i nanois gav ikke merker på fiskeskinnet, noe lagring på flakis gjør, men fisken ble derimot noe mørkere og mindre glansfull i skinnet. Lagring på nanois gav ikke forlenget holdbarhet sammenlignet med flakis. Forklaringen kan være at nanoisen smeltet raskere enn flakis.

Nanois består av to faser(is og underkjølt vann). Vannfasen gjør det utfordrende å bruke nanois direkte i kasser med dren. I forsøket ble fisken pakket med avrent nanois, som var så kompakt at det var vanskelig å pakke den rundt fisken.

Ut fra forsøkene virker nanois best egnet som kjølemedium ved bruk i tette kontainere. I videre tester bør de to fasene i nanoisen (underkjølt vann og is) blandes til en homogen masse som kan håndteres lettere ved pakking, og hindre tap av vann og kjølekapasitet under kjøleprosessen. En bør også undersøke og komme frem til korrekt temperatur på nanois i forhold til optimal kvalitet og holdbarhet, men samtidig ikke er så lav at deler av fisken virker fryst.