Muligheten for omsetning av levende skalldyr fra Møre og Romsdal. Med fokus på ...

Muligheten for omsetning av levende skalldyr fra Møre og Romsdal. Med fokus på krabbe og sjøkreps på restaurantmarkedet i Oslo.

Forfatter(e):

Astrid Woll, Kari Lisbeth Fjørtoft

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune, Nærings- og miljøavdelinga

Rapportnr:

Å0207

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

39

Nøkkelord:

Skalldyr,  Taskekrabbe,  Cancer pagurus,  Sjøkreps,  Emballasje ,  Mellomlagring,  Transport,  Marked 
Prosjektet har som hovedmål å undersøke mulighetene for omsetning av levende skalldyr fra Møre og Romsdal der hovedvekten legges på krabbe (Cancer pagurus) og sjøkreps (Nephrops norvegicus). Med dette ønsker man å vurdere potensialet for et evt. økt fiske og levende omsetning av artene. Rapporten beskriver 3 prøveforsendelser av levende krabbe foretatt høsten 1999 fra ulike regioner i fylket samt en forsendelse av levende krabbe fôret i 3 uker ved Møreforsking sitt anlegg i Gangstøvika. Pakking, transport og mottak ved Fiskecentralen i Oslo beskrives samt videre distribusjon til de 15 restaurantene som var med på en markedsundersøkelse vedrørende produktet. Restaurantene vurderte og sammenlignet de 4 forsendelsene, ga en oversikt over hvilke produkter de kjøper i dag og hvilke kvaliteter de ønsker i fremtiden. Rapporten beskriver også 2 prøveforsendelser av levende sjøkreps og restaurantenes vurderinger av disse forsendelsene. Erfaringer nasjonalt og internasjonalt med distribusjon og marked for levende skalldyr blir diskutert. Potensialet for fangst av sjøkreps og taskekrabbe i Møre og Romsdal vurderes ut fra fangststatistikker de siste 7 årene.