Slakting og videreforedling av oppdrettstorsk

Slakting og videreforedling av oppdrettstorsk

Forfatter(e):

Grete Hansen Aas, Anlaug Hansen Ådland , Torbjørn Tobiassen, Trygg Barnung, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter

Rapportnr:

MA 12-04
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804‐5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

42

Nøkkelord:

Oppdrettstorsk,  Holdbarhet,  Slakting,  Pakking 
Et treårig prosjekt finansiert av Vestlandsprogrammet for marine arter er avsluttet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Brødrene Larsen Eftf., Atlantic Cod Farms, Vartdal Plastindustri, Nofima og Møreforsking.
 
Det er gjennomført forsøk med ulike pakkemetoder for fersk torskefilet. Resultater i prosjektet viser at holdbarheten på torskefileten økte ved bruk av pakking i CO2-gass med CO2-emitter og gelis i forhold til tradisjonell pakking på is. Vakuumpakking ga ikke like lang holdbarhet som bruk av gass. I slakteforsøk påviste vi lengre pre-rigor tid ved mindre stress under slakteprosessen.
 
Kontaktperson: