Reklamasjonsforhold vedrørende fryst råstoff til klippfiskindustrien

Reklamasjonsforhold vedrørende fryst råstoff til klippfiskindustrien

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Bjørn Tore Nystrand, Marianne Lindhjem Staurset, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Rapportnr:

MA 12-05
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804‐5380

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

21

Nøkkelord:

Klippfisk,  Reklamasjon,  Kvalitet 
Dette prosjektnotatet omhandler årsaker til og omfang av reklamasjoner vedrørende fryst råstoff til klippfiskindustrien. Undersøkelsen er en del av prosjektet "Mer optimal fangstbehandling av råstoff til klippfiskindustrien". Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.