Fiskeolje under lupen – pre-kliniske effekter i humane celler

Fiskeolje under lupen – pre-kliniske effekter i humane celler

Forfatter(e):

Jennifer Mildenberger

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Regionale forskningsfond Midt

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

17

Livstilrelaterte, kroniske sykdommer øker stadig og er en samfunnsøkonomisk utfordring. Derfor er det et behov for å utvikle nye, helse-støttende produkt i fremtiden. Kliniske studier er gullstandard for å dokumentere helseeffekter, men gjennomføringen av slike studier er både tidskrevende og kostbart. Pre-kliniske studier ved bruk av cellemodeller kan fungere som et bindeledd mellom produktutvikling og klinisk dokumentasjon og kan brukes til å kartlegge biologiske effekter av nye produkt, samt å sammenligne og optimalisere produkter.
Utfordringen med pre-kliniske cellebaserte analyser for marine oljer er å presentere oljene til cellene i den formen som er naturlig i kroppen. For at celler fra immunsystemet eller organer som hjerne og hud skal kunne ta opp marine oljer må disse være delt opp i frie fettsyrer. Prosjektet har kartlagt en metode til bearbeiding av marine omega-3 oljer som fører til en lipidform som er relevant og naturlig for perifere vevsceller som immunceller.
Prosjektet lyktes med å fordøye ulike olje substrat ved en internasjonal metode for simulert fordøyelse. Fra denne fordøyelsesvæsken kunne omega-3 fettsyrer bli tatt opp og anriket i kultiverte tarmceller. Disse cellene er naturligvis er i kontakt med fordøyelsesenzymer og kan dermed håndtere fordøyelsesvæskene. Videre ble frie fettsyrer kjemisk ekstrahert fra fordøyelsesvæsken og ble tatt opp i immunceller. I immuncellene viste de ekstraherte fettsyrene de samme funksjonelle tendensene som den rene omega-3 fettsyren DHA på antioksidant forsvar og betennelsessignalering. Dermed kan, ved videre optimalisering, funksjonen til fettsyrene analyseres i cellemodeller med utgangspunkt i den opprinnelige oljen.