Bioprospektering av organismer fra dyphavet

Bioprospektering av organismer fra dyphavet

Forfatter(e):

Knut Sjåstad, Marianne Synnes

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylke

Rapportnr:

Å0613
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

18

Nøkkelord:

Biomarin ,  ,  Bioteknologi  
I 2004 mottok Møreforsking Ålesund i samarbeid med Høgskolen i Ålesund støtte fra Møre og Romsdal Fylke til å starte opp prosjektet "Bioprospektering av dyphavsarter". I prosjektet har vi studert dyphavsarter som ble samlet inn til bl.a. dette prosjektet under MAR-ECO toktet sommeren 2004. Prosjektet er delfinanisert av Møre og Romsdal Fylke t.o.m. 2006.