Undersøkelse av markedsmuligheter og markedsuttesting av kongekrabberogn

Undersøkelse av markedsmuligheter og markedsuttesting av kongekrabberogn

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Wenche Emblem Larssen

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHS Tromsø, Filet og Rekeforum

Rapportnr:

Å0912

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

59

Prosjektet har hatt som mål å øke verdiskapningen innen kongekrabbeindustrien ved å undersøke markedsmuligheter og gjennomføre en markedstesting av kongekrabberogn. En har gjennomført uttesting på innlandsmarkedet, samt i de tre eksportmarkedene Spania, Frankrike og Japan.

 

Resultatene fra undersøkelsen viser at det er et produkt med potensial. Restaurantene har bl.a. vurdert produktegenskapene smak, konsistens, lukt og utseende. Respondentenes inntrykk av rognen varierer, men de fleste er positive. Blant annet har smak av skalldyr og crispi konsistens blitt fremhevet som positive egenskaper. Små og harde rognkorn ble av flere oppfattet som negativt. Flere restauranter i topp-sjiktet, bl.a. restauranter med stjerner i Guide Michelin, synes dette er et godt produkt og ønsker mer av det. Prisen restaurantene var villig til å betale for produktet varierte mye.

 

Undersøkelser av fangstatistikker viser at det med dagens fiskeri ikke vil bli store kvantum med kongekrabberogn. Det er viktig at en opparbeider seg markedskunnskap og utarbeider en markedsstrategi for å komme inn på og å selge mot de markedssegmentene som er villig til å betale høyest pris for nisjeproduktet kongekrabberogn.