Fangstbehandling og marknadsutvikling for djuphavsartar. Tilknytta forskningsto...

Fangstbehandling og marknadsutvikling for djuphavsartar. Tilknytta forskningstokt på Hatton bank 2000

Forfatter(e):

Margareth Kjerstad,

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

M/S Loran

Rapportnr:

Å0109

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

34

Nøkkelord:

Dyphavsarter,  Blåkveite ,  Mora ,  Isgalt,  Brunhå ,  Dypvannshå ,  Islandshå ,  Bunnhå,  Gråhå ,  Svarthå ,  Fangstbehandling,  Avreisting,  Omsetning 
Prosjektet  er eit samarbeid mellom linebåten M/S Loran og Møreforsking Ålesund. Prosjektet er koordinert opp mot Fiskeridirektoratet sitt forsøksfiske på Hatton bank med M/S Loran i 2000.
 
Fangsten er produsert i samsvar med markanden sine produktspesifikasjonar for dei ulike djuphavsartane. Under forsøksfisket testa ein ut Baader IS 069 Scaling Machine og ein kartong som Peterson Emballasje har utvikla for håryggar. Det er utført utbyttemålingar ved maskinell filetering og skinning av isgalt, mora, brunhå, dypvannshå, islandshå, bunnhå, stor svarthå, vanleg havmus og brun havmus.
 

Det er produsert produktprøver av artar og biprodukt for kjemiske analyser og marknadstesting