Taskekrabbe i Troms - Fangstpotensiale, fangstsammensetning og kvalitet

Taskekrabbe i Troms - Fangstpotensiale, fangstsammensetning og kvalitet

Forfatter(e):

Snorre Bakke, Martin Wiech, Maria Pan, Guldborg Søvik

Utgiver:

Møreforsking Ålesund

Oppdragsgiver:

Troms fylkeskommune

Rapportnr:

MA16-06

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

28

Nøkkelord:

Alfonsino,  Cancer pagurus,  Taskekrabbe,  Fangst ,  Kvalitet 

Fangst- og kvalitetsundersøkelser av taskekrabbe ble gjennomført i perioden august til desember 2015 ved Kvaløya og sør på Senja i Troms. Fangster ved Kvaløya var for lave til å drive kommersielt med kun 50 krabber fanget i hele perioden. Fangstmengde ved Senja var på linje med det som blir rapportert fra andre områder (ca. 2,1 kg landbar krabbe per teine). Undersøkelser av matinnhold ved hjelp av NIR viser at frekvensen av krabbe med god matfylde er lav, men med en kvalitetsforbedring gjennom sesongen. Innhold av kadmium i krabber viste høye verdier i brunmat med snittverdier på 9,3 mg Cd/kg for Senja og 29,6 mg Cd/kg for Kvaløya. Mulighetene og begrensningene i forhold til fangst og omsetning av taskekrabbe i regionen diskuteres i rapporten.