Vurderinger og overvåking av oppdrettsaktivitet i forbindelse med seismiske und...

Vurderinger og overvåking av oppdrettsaktivitet i forbindelse med seismiske undersøkelser i Halsafjorden og Talgsjøen 2010

Forfatter(e):

Snorre Bakke

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Statens Vegvesen

Rapportnr:

MA 11-03
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

21

Nøkkelord:

Seismikk,  Oppdrett,  Torsk ,  Overvåking 
 
I forbindelse med kartlegging av alternative traseer for undersjøiske tuneller i Møre og Romsdal gjennomførte GeoMap AS på vegne av Statens Vegvesen (SV) i oktober 2010 seismiske undersøkelser i Halsafjorden og Talgsjøen. Som et sikkerhetsmessig tiltak gjennomførte Møreforsking Marin en vurdering av potensiell påvirkning av nærliggende oppdrettsanlegg. Aktiv overvåking av torsk ved anlegget Hagahammaren ble gjennomført for å identifisere atferdsmessige endringer som følge av denne aktiviteten. Undersøkelsene viste at den seismiske skytingen forårsaket kortvarige responser hos fisken, med gradvis tilvenning til lyden. Ved videre kartlegginger og lignende seismiske undersøkelser anbefales det at lignende vurderinger blir gjort og at det eventuelt gjennomføres aktiv overvåking på utsatte anlegg.