Rapport fra workshop om levende reker

Rapport fra workshop om levende reker

Forfatter(e):

Wenche Emblem Larssen

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke v/ Roar Solbakken

Rapportnr:

Å0810

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

97

Nøkkelord:

Levende lagring,  Sjømat ,  Skalldyr 
I november 2007 fikk Møreforsking et RUP prosjekt gjennom Møre og Romsdal fylkeskommune som gav mulighet til å drive nettverksarbeid for å sette fokus på levende fangst av reker. Møreforsking valgte da og arrangere en begrenset workshop vedrørende temaet i tilknytting til fiskerimessen i Trondheim august 2008. Workshopen samlet et bredt spekter av næringsaktører involvert i nordisk rekenæring. Og miljøer fra redskap, fiskeri, mottak og eksport var representert i tillegg til flere forskingsmiljøer og interesseorganisasjoner.
 
Workshopen gikk over to dager og det ble holdt en rekke med foredrag fra de ulike miljøene. Workshopen la vekt på å dele erfaringer og kunnskap mellom aktørene og legge til rette for diskusjoner på tvers av næringene.
 
Workshopen var vellykket og et nordisk nettverk på en 15-20 personer er opprettet med mål om videre samarbeid og prosjekter.