Storskala uttesting av fosfat i saltfiskproduksjon av linefanget torskeråstoff

Storskala uttesting av fosfat i saltfiskproduksjon av linefanget torskeråstoff

Forfatter(e):

Ingebrigt Bjørkevoll, Bjørn Gundersen, Kristine Kvangarsnes, Leif Akse, Pål Anders Wang, Torbjørn Tobiassen, Trygg Barnung

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), v/ Lorena Gallart Jornet, FoU koordinator Faggruppe klippfisk/saltfisk

Rapportnr:

MA 12-06
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

36

Bedrifter har problemer med å skaffe råstoff av en kvalitet som gjør dem i stand til å levere saltfisk av en kvalitet som mange markeder etterspør. Ofte blir fargen på fisken mørkere enn det markedene ønsker, noe som medfører at kundene kjøper saltfisken fra andre land. Fosfat har blitt brukt for å oppnå en hvithet på saltfisk som markene etterspør, men fosfat er i dag ulovlig å bruke i EU. Målsetningen med dette arbeidet er å dokumentere effekten av fosfatet Carnal 2110 på lagringsstabiliteten til saltfisk.

 

Fosfattilsetning (2 %) ved injisering bevarer bedre den opprinnelige råstoff-fargen på muskeloverflaten gjennom saltmodning og lagring (reduserer mørkning) samt gir 4,9 % forbedret utbytte. Dersom fosfatet tilsettes i lake under pickelsalting mørkner muskeloverflaten noe mer mens utbytte er tilnærmet uendret (1 % økning). Dette tilsier at pickelsalting ikke er egnet som metode for tilsetning av fosfat. Store individvariasjoner i jernmengde (uttrykk for blodmengde) på grunn av ulik råstoffkvalitet overskygget eventuelle effekter av fosfat på blodmengde og oksidasjon i muskel. Fosfatet ble tilsatt som di- og trifosfat mens restmengdene som måles foreligger kun som monofosfat. Restnivåene av fosfat var lave og i det videre arbeidet bør effekten av høyere konsentrasjoner av fosfat undersøkes.