Styring av salteprosessen ved produksjon av salt- og klippfisk - Delrapport II ...

Styring av salteprosessen ved produksjon av salt- og klippfisk - Delrapport II - Forsøk med sei

Forfatter(e):

Ingebrigt Bjørkevoll, Ann Helen Hellevik, Per Magne Walde

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens Servicekontor (FHS) v/Faggruppe salt- og klippfisk og Møre og Romsdal Fylke (RUP)

Rapportnr:

MA 10-13
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

30

Nøkkelord:

Produksjon,  Saltfisk,  Klippfisk,  Salting,  Modning,  Utbytte ,  Kvalitet 
Eksisterende litteratur og informasjon fra næringen om saltetider og temperaturer viser at bedriftene har ulik praksis i produksjonsprosessene sine. Alt fra 2 dager til over 14 dager brukes som saltetid ved pickelsalting. Temperaturer som benyttes under salting og modning varierer også i stor grad. Generelt brukes høyere temperatur ved salting (8-10 °C) og lavere temperatur ved modning (4 °C). Likevel varierer temperaturen under salting med årstidene, fordi saltingen oftest skjer i produksjonshall uten temperaturstyring. Utbyttemåliner, både som saltfisk og klippfisk, viste at fisk saltet ved 4 ⁰C i 7 døgn skilte seg positivt ut. Denne gruppen har et lavt vanninnhold som klippfisk, og et høyt proteininnhold. Nest høyest utbytte – både som saltfisk og klippfisk, har fisk saltet ved 18 ⁰C i 7 døgn. Også i dette tilfellet er vanninnholdet lavt og proteininnholdet høyt. Dette er gunstig. Fisk saltet ved 18 ⁰C i 21 døgn hadde det klart lavest utbytte, både som saltfisk og klippfisk. Denne gruppen fisk har et høyt vanninnhold og et lavt proteininnhold. Optimal modningstid viste seg å være på rundt 100 døgngrader. Dette bør imidlertid undersøkes nærmere med flere forsøk der utbytte og kvalitet vurderes også ved lengre tids kjølelagring.