Automatisk og manuell vurdering av vanninnhold i klippfisk

Automatisk og manuell vurdering av vanninnhold i klippfisk

Forfatter(e):

Ann Helen Hellevik

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHL`s Bacalao forum

Rapportnr:

Å0717

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

10

Nøkkelord:

Foredling,  Fisk,  Kvalitet,  Vanninnhold,  Klippfisk 
Rapport viser resultater fra autmatisk og manuell klassifisering av klippfisk på vanninnhold. Prosjektet er en del av hovedprosjektet ”Kvalitetsmerkeordning,” der ormålet er å etablere en kvalitetsstandard for klippfiskprodukter knyttet til en merkeordning for kvalitetssikrede produkter. Ordningen omfatter ulike produkter og bransjer og organiseres av Eksportutvalget for fisk (EFF). Resultatene fra denne delen av prosjektet indikerer at fisk sortert til 7/8 tørr har et vanninnhold på 45,75 til 50,17 %, mens klippfisk sortert til lager har et vanninnhold mellom 44,98 og 45,70 %. Vanninnholdet i klippfisken sortert til de forskjellige sorteringene er alle høyere enn det som blir beskrevet i læreboka Produksjonslære for fiskeindustrien (Giskeødegård, O., Nesvik, H. T. 1998). Resultatene er basert på et begrenset antall fisk og det vil kreves en større studie for å kunne fastslå grensene for vanninnhold i de forskjellige sorteringsklassene av klippfisk.