Marknadskampanje for isgalt på innlandsmarknaden

Marknadskampanje for isgalt på innlandsmarknaden

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Ann Helen Hellevik

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHF og SND

Rapportnr:

Å0402
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

16

Nøkkelord:

Isgalt,  Dyphavsarter,  Marked,  Innland,  Norge 
I dette prosjektet har det blitt utarbeida oppskriftshefte for isgalt. Det er gjennomført kurs for salspersonell i fiskedisk. Gjennom kurset har salspersonell fatt lært om ulike tema vedr isgalt og fått demonstrert og smakt på ulike retter. Det er gjennomført demonstrasjonar av isgalt hos fiskebutikkar i Oslo-området og Ålesund.
 
Spørjeundersøkingane viser at konsumentane karakteriserer isgalt som ein god art. Interessa for å kjøpe isgalt i framtida er stor. Isgalt har potensiale til å bli ein fiskeart som ein kan få større omsetnad av.